خسته نباشم:دی

مثل هر ماه، منتظر


البته بعد از استفاده از کیت، تازه فهمیدم که کلا محاسباتم اشتباه بوده ماه های قبل  خسته نباشم واقعا


خلاصه تا یه هفته دیگه معلوم میشه این ماه چیکاره حسنم


فعلا در حال نوشتن پروپوزالم، و تقریبا تموم شده، یعنی دارم تایپش میکنم تا بفرستم برای جناب استاااد راهنما، امام (ع)


توی فامیلیش امام داره 


خلاصه کههه، اینجوریااااتا بعددد و خبرهای بعدییییمنبع این نوشته : منبع
خسته نباشم