کاش..

تهران خوب بود هاا، غیر از یه اعصاب خوردی که اون اولا درست شد و هنوزم ذهنم کمابیش درگیرشه

به خودم میگم دختر آخه تو چته چرا هولیییی، اخه گوش بده طرف چی میگه بعد هول هول یه کاری رو انجام بده

بیهوده الکی باعث شدم یه داستانی درست بشه و یه ناراحتی که غمش روی دلمه

همون غم باعث شد همه ی لحظات گردش و تفریح تهش یه غصه توی دلم باشه

البتهه به غیر از شب عروسی که هرچند کوتاه بود ولییی پر از خنده و شادی بود و واقعا دلم به همون خوشه

الانم که دو روزه برگشتیم. کار خونه تکونی رو امروز شروع کردم اما یه کم ناخوش احوالی باعث شده که زیادم کار خاصی نکنم


زبان هم که فاینالش رو شدم 88.5 و خوب بود

.

.

این دفعه منتظر چی باشیم؟ عید، که بگیم حالمون بهتر میشه

عید... یه هفته مونده

خونه تر و تمیز میشه.. برق میزنه

5ام 6ام هم که میرم شمال یه ده روزییه روزی یه جایی یه کسی یه جوری یه چیزی،،، صبر داشته باش صبر داشته باش.....


هرچی فک میکنم، انرژی منفیه بخاطر همون داستانیه که خودم مقصرش بودم...... دلم خیلی کدر شده واسش و همه ش با خودم در جنگ و جدالم...


درست میشه درست میشه صبر داشته باش صبر داشته باش......

منبع این نوشته : منبع
درست ,داشته ,باعث ,میشه ,درست میشه